24 maja 2023 godz. 14:45 - 16:00 Scena - Paryż A

Wzrastająca rola działań specjalnych w ramach konfliktów pełnoskalowych (przykład Ukrainy)

Wojna w Ukrainie (trwająca od lutego 2022 r.) przypomniała na nowo, że budowanie wojsk specjalnych jest kluczowe nie tylko do operacji poniżej progu wojny (np. operacji kontrterrorystycznych), ale również na potrzeby właśnie dużych konfliktów zbrojnych. Zauważmy, że ukraińscy specjalsi znaleźli swoje miejsce w kampanii obronnej począwszy od pierwszych godzin rosyjskiej agresji. Zaś w toku walk, przede wszystkim wykazali znaczenie działań specjalnych prowadzonych na potrzeby własnych wojsk i to na każdym
z frontów wojny. Dlatego, trwająca cały czas wojna w Ukrainie stanowi ważny punkt odniesienia do kluczowej dyskusji, jak budować krajowe zasoby komponentu wojsk specjalnych, jak rozumieć jego możliwości, ale także jak tworzyć świadomość istniejących ograniczeń, przede wszystkim w kontekście wojny o wysokiej intensywności. Szczególnie istotnej dyskusji z perspektywy Polski i flanki wschodniej NATO, gdzie kwestie wojsk specjalnych od lat stanowią ważny element agendy wśród tematów z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Co więcej, sama Polska jest postrzegana wśród sojuszników w kategorii państwa dysponującego komponentem wojsk specjalnych na najwyższym, światowym poziomie.

Moderator wydarzenia

Paneliści