25 maja 2023 godz. 13:15 - 14:30 Scena - Barcelona

Wzmacnianie odporności państw i społeczeństw

Równolegle z otwartą agresją wobec Ukrainy, Rosja prowadzi szeroko zakrojone działania poniżej progu wojny wobec państw NATO i Unii Europejskiej, by osłabić ich wolę przeciwdziałania agresji i spójność sojuszy. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga podejmowania wysiłków na dużą skalę, w koordynacji podmiotów rządowych, międzynarodowych, ale też tych spoza sektora rządowego.

Główne punkty dyskusji:

  • Edukacja społeczeństwa i obrona powszechna a przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym.
  • Współpraca różnych resortów oraz podmiotów gospodarczych w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym.
  • Rola walki informacyjnej w działaniach hybrydowych.

Moderator wydarzenia

Paneliści