25 maja 2023 godz. 09:00 - 10:45 Scena - Paryż C

Wykorzystanie wargamingu w systemie bezpieczeństwa państwa

Gry wojenne (ang. wargames) od czasu wprowadzenia do użytku w XIX w. pruskiej gry Kriegsspiel (1824), wpisały się w trwały sposób w środowisko bezpieczeństwa na całym świecie. Mimo, że  jednoznacznie kojarzone z domeną działań militarnych na różnym szczeblu, odgrywają współcześnie także znaczącą rolę w kształtowaniu polityki obronnej państwa również w obszarze działań cywilnych. W dobie dynamicznych przemian w architekturze bezpieczeństwa w Europie i na świecie wynikających z wojny w Ukrainie, wzrastającego napięcia w regionie Indo-Pacyfiku i nowych zagrożeń doby ery informacyjnej, a także rekonstrukcji wydatków na obronność państw NATO, wargaming stanowi atrakcyjne narzędzie wsparcia podejmowania decyzji i szkolenia w planowaniu obronnym. Gry wojenne wpisują się w pełni w politykę Concept Development & Experimentation (CD&E) NATO, której celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki obronnej państw członkowskich sojuszu.Panel będzie próbą wskazania współczesnych przykładów wykorzystania gier wojennych w zakresie kształtowania koncepcji i kierunków polityki w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania sił zbrojnych z podmiotami administracji rządowej i samorządowej do prowadzenia działań we właściwych im domenach operacyjnych.

Moderator wydarzenia

Paneliści