25 maja 2023 godz. 14:45 - 16:00 Scena - Londyn A

Współczesne przygotowanie terenu do obrony

Przygotowanie inżynieryjne terenu może przesądzić o skuteczności prowadzenia działań obronnych, co potwierdzają wnioski płynące z walk na Ukrainie. Polskie Wojska Inżynieryjne stoją przed koniecznością szerokiej modernizacji, by móc wspierać rozbudowywane związki taktyczne i tworzyć im korzystne warunki do prowadzenia działań w obronie terytorium kraju oraz obronie kolektywnej.

Główne punkty dyskusji:

  • Powrót systemów minowania. Nowoczesne zapory na czas wojny.
  • Pokonać przeszkody. Wsparcie inżynieryjne kluczowe dla skuteczności wojsk pancernych i zmechanizowanych.
  • Powszechna obrona inżynieryjna. Potencjał Wojsk Obrony Terytorialnej i rezerw.

Moderator wydarzenia

Paneliści