24 maja 2023 godz. 10:00 - 11:00 Scena - Warszawa

Wojna na Ukrainie – wnioski dla rozwoju i modernizacji sił zbrojnych RP

Toczący się od lutego 2022 roku pełnoskalowy konflikt za wschodnią granicą Polski jest analizowany pod kątem wniosków dla rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej i jego ewolucji. Wnioski z długotrwałej wojny powinny zostać uwzględnione w planowaniu dalszego rozwoju Wojska Polskiego, biorąc jednak pod uwagę fakt, że pomiędzy zagrożeniami dla Ukrainy i Polski mogą występować nie tylko podobieństwa, ale i różnice, a zagrożenie ze strony agresywnej Rosji będzie ewoluować.

Główne punkty dyskusji:

  • Przebieg i perspektywy wojny na Ukrainie a założenia rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych RP.
  • Wojna na Ukrainie a zagrożenie na wschodniej flance NATO – podobieństwa i różnice.
  • Wzmocnienie systemu rezerw jako kluczowy wniosek z wojny na Ukrainie.

Moderator wydarzenia

Paneliści