24 maja 2023 godz. 11:30 - 13:00 Scena - Paryż A

Wielowarstwowa obrona przeciwpancerna – wnioski z wojny na Ukrainie

Stworzenie obrony przeciwpancernej to jeden z priorytetów polskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie tocząca się na Ukrainie wojna potwierdza znaczenie posiadania wielowarstwowej obrony, zdolnej do zwalczania zróżnicowanych zagrożeń, obecnych
w dużej liczbie.

Główne punkty dyskusji:

  • Kierunki rozwoju zagrożeń i systemów obrony przeciwpancernej.
  • Obrona przeciwpancerna w „modelu 2035” Sił Zbrojnych RP – Wojska Lądowe i WOT.
  • Polski przemysł w budowie warstwowego systemu obrony przeciwpancernej.

Moderator wydarzenia

Paneliści