24 maja 2023 godz. 13:30 - 15:00 Scena - Paryż C

Szwecja i Finlandia w NATO: zmiana rozkładu sił w basenie Morza Bałtyckiego

Przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO to istotne wzmocnienie zdolności obronnych na Bałtyku, jednak równolegle wiążą się z tym wyzwania. Integracja sił zbrojnych Szwecji
i Finlandii w systemie kolektywnej obrony oraz zaangażowanie NATO w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla wszystkich członków Sojuszu.

Główne punkty dyskusji:

  • Współpraca Szwecji i Finlandii oraz państw regionu Morza Bałtyckiego kluczem dla bezpieczeństwa wschodniej flanki
  • Dłuższa granica NATO i Rosji: jak przeciwdziałać zagrożeniom powyżej i poniżej progu wojny
  • Rozwój zdolności sił zbrojnych Szwecji i Finlandii a członkostwo w NATO

Moderator wydarzenia

Paneliści