24 maja 2023 godz. 10:00 - 11:00 Scena - Barcelona

Strategia, głupcze!

Rzeczywistość międzynarodowa wymaga szybkiej adaptacji od państw, ich sił zbrojnych, ale także zaplecza intelektualnego. Stąd też pojawia się pytanie przed jakimi wyzwaniami,
a nawet zagrożeniami stoi współczesna dyskusja o wymiarze strategicznym w jej poszukiwaniu odpowiednich narracji, opisujących dynamikę zmian architektury bezpieczeństwa Europy i świata. A przede wszystkim, jak unikać, w próbie odpowiedzi na skomplikowane pytania o charakterze strategicznym, pojawiających się raz po raz uproszczeń i skrótów. Trzeba również zadać pytanie czy współczesna rzeczywistość medialna, z jej trendami i specyfiką, także nie wpływa negatywnie na dyskusję o problemach strategicznych.

Moderator wydarzenia

Paneliści