25 maja 2023 godz. 13:45 - 14:45 Scena - Paryż A

Śmigłowce na współczesnym polu walki. Jaka przyszłość Wojsk Aeromobilnych?

Polska podjęła decyzje o pozyskaniu nowych śmigłowców uderzeniowych i wielozadaniowych. Rozbudowa liczebna Sił Zbrojnych RP oraz ewolucja środowiska walki powodują jednak, że niezbędne są również kolejne kroki w celu wzmocnienia Wojsk Aeromobilnych.

Główne punkty dyskusji:

  • Wojska Aeromobilne i flota śmigłowców Sił Zbrojnych RP w Modelu Sił Zbrojnych 2035.
  • Śmigłowce w konflikcie o dużej intensywności. Doświadczenia z Ukrainy i przyszłe pole walki.
  • Polski potencjał przemysłowy w procesie modernizacji Wojsk Aeromobilnych.

Moderator wydarzenia

Paneliści