24 maja 2023 godz. 16:30 - 17:30 Scena - Warszawa

Rosja i jej zdolności do odbudowy potencjału militarnego. Jak Rosja odpowie na wzmocnienie i transformację NATO?

Pomimo strat poniesionych na Ukrainie, Rosja cały czas odbudowuje swój potencjał ofensywny dzięki szerokiemu zaangażowaniu rezerw ludzkich, finansowych i materiałowych. Niezbędna jest więc ocena niebezpieczeństw, jakie mimo osłabienia może spowodować dla państw NATO Rosja oraz wdrożenie środków zaradczych.

Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie NATO jak i poszczególne państwa członkowskie podjęły decyzje o znaczącym wzmocnieniu narodowego i kolektywnego potencjału obronnego, włącznie z transformacją Sojuszu Północnoatlantyckiego. W reakcji na te kroki Rosja może wdrażać własne środki zaradcze, więc działania państw sojuszniczych powinny uwzględniać perspektywy rozwoju zagrożeń.

Główne punkty dyskusji:

  • Ambicje, możliwości i ograniczenia: odtwarzanie potencjału przez Federację Rosyjską.
  • Armaty zamiast masła: Mobilizacja gospodarki i społeczeństwa w Rosji kluczem do walki mimo strat.
  • Przemysł obronny Rosji a sankcje USA i UE: jak zwiększyć skuteczność restrykcji.
  • Możliwe sposoby odpowiedzi Rosji na wzmocnienie obrony NATO.
  • Jak zniwelować skutki rosyjskiej konsolidacji i mobilizacji społeczeństwa i państwa?
  • Współpraca z państwami autorytarnymi i działania hybrydowe: Rosyjskie próby osłabienia państw NATO.

Moderator wydarzenia

Paneliści