25 maja 2023 godz. 10:15 - 11:30 Scena - Londyn C

Rola systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji w rozwoju zdolności wojsk do prowadzenia działań

Na współczesnym polu walki coraz większą rolę odgrywają systemy autonomiczne, bezzałogowe i sztuczna inteligencja. Są one wręcz niezbędne biorąc pod uwagę rosnącą dynamikę prowadzonych działań jak i ewoluujące zagrożenia. Szerokie wykorzystanie systemów autonomicznych wiąże się jednak z szeregiem ryzyk, z którymi trzeba się zmierzyć.

Główne punkty dyskusji:

  • Sztuczna inteligencja – wspomaganie decyzji, czy coś więcej.
  • Systemy autonomiczne kluczowe do uzyskania przewagi na współczesnym polu walki.
  • Jak zabezpieczyć systemy autonomiczne przed walką elektroniczną i cyberatakiem.
  • Granice zastosowania systemów autonomicznych – aspekty operacyjne i prawne.
  • Polski przemysł w budowie systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji.

Moderator wydarzenia

Paneliści