24 maja 2023 godz. 15:15 - 16:45 Scena - Paryż C

Ratownictwo Pola Walki – weryfikacja dotychczasowych poglądów