25 maja 2023 godz. 11:45 - 13:00 Scena - Warszawa

Pilne potrzeby uzupełniania zapasów sprzętu i amunicji w konsekwencji wojny w Ukrainie – czy rządy i przemysły obronne są w pełni gotowe do działania?

Dostarczenie przez państwa NATO Ukrainie dużej ilości sprzętu wojskowego i amunicji spowodowało konieczność pilnego uzupełnienia zapasów. Szczególnym wyzwaniem jest realizacja równolegle dostaw do sił zbrojnych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz kontynuacja dostaw dla walczącej Ukrainy. Będzie to wymagało zdecydowanego wzmocnienia mocy produkcyjnych, a także koordynacji wysiłków.

Główne punkty dyskusji:

  • Możliwości i ograniczenia zwiększania produkcji amunicji.
  • Budowa bezpiecznych i wydajnych łańcuchów dostaw.
  • Instrumenty wsparcia dla rozbudowy zdolności produkcyjnych.
  • Doświadczenia związane z mobilizacją gospodarki.

Moderator wydarzenia

Paneliści