25 maja 2023 godz. 13:00 - 14:00 Scena - Londyn C

Partycypacja kobiet w siłach zbrojnych w wybranych krajach Afryki i Azji – wyzwania i możliwości

W ostatnich latach kobiety w siłach zbrojnych coraz częściej pełnią funkcje pozaadministracyjne, bojowe i przywódcze. O ile kwestie kobiet w armiach NATO i Unii Europejskiej są dość dobrze opisane, to w przypadku państw na wschód od Polski, temat ten wciąż stanowi wyzwanie dla badaczy. Ponadto współczesne konflikty zbrojne przewartościowują tradycyjne pojmowanie roli kobiet w siłach zbrojnych. Państwa praktykujące pobór kobiet, takie jak Izrael czy Maroko, mają naturalnie wysoki udział kobiet w siłach zbrojnych. Dla odmiany w Korei Południowej od kilku lat toczy się dyskusja nad wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet, która zamiast wyrównywać różnice płci, tworzy nowe linie podziałów.

Moderator wydarzenia

Paneliści