24 maja 2023 godz. 12:45 - 13:45 Scena - Londyn A

Od Wisły do Pilicy. Obrona przestrzeni powietrznej Polski

Budowa zintegrowanego systemu obrony powietrznej Polski to od lat jedno
z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze zadanie ujmowane w Planach Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Po przyjęciu ustawy o obronie Ojczyzny i zwiększeniu finansowania podjęto decyzje w celu przyspieszenia realizacji programów Wisła i Narew rozszerzenia programów Pilica i Piorun.

Główne punkty dyskusji:

  • Obrona powietrzna w środowisku wielodomenowym: odpowiedź na dylemat koszt-efekt.
  • Od bezzałogowców do pocisków hipersonicznych rozwojowe środków napadu powietrznego i ewolucja systemów obrony.
  • Polski przemysł w budowie systemu zintegrowanej obrony powietrznej.

Moderator wydarzenia

Paneliści