25 maja 2023 godz. 10:15 - 11:30 Scena - Barcelona

Ochrona infrastruktury krytycznej – nowe wyzwania dla transportu, energetyki i logistyki

Skuteczne zabezpieczenie infrastruktury krytycznej jest jednym z podstawowych warunków zapewnienia odporności Państwa w sytuacji pokoju, kryzysu i wojny. Tocząca się na Ukrainie pełnoskalowa wojna jak i obecne w Europie oraz poza nią zagrożenia o charakterze hybrydowym i terrorystycznym wymuszają przyjęcie nowego podejścia i zintensyfikowanie wysiłków w celu ochrony infrastruktury krytycznej.

Główne punkty dyskusji:

  • zagrożenia dla infrastruktury w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
  • nowe technologie a ochrona infrastruktury. Szanse i zagrożenia.
  • infrastruktura krytyczna a obrona powszechna.

Moderator wydarzenia

Paneliści