25 maja 2023 godz. 11:45 - 12:45 Scena - Barcelona

Jak zbudować 300 tysięczną armię? Wyzwania rekrutacji i szkolenia

Nowy „model 2035” Sił Zbrojnych RP zakłada zwiększenie liczebności do łącznie 300 tysięcy żołnierzy służby czynnej i terytorialnej. Zakrojony na tak szeroką skalę program zwiększania potencjału liczebnego wymaga skokowego wzmocnienia systemu szkolenia.

Główne punkty dyskusji:

  • Systemy symulacyjne w procesie szkolenia podstawowego i zaawansowanego.
  • Symulatory a koszt cyklu życia sprzętu nowej generacji.
  • Integracja różnych metod szkolenia w środowisku realnym i wirtualnym.

Moderator wydarzenia

Paneliści