24 maja 2023 godz. 15:30 - 16:30 Scena - Londyn A

Jak wyzwania gospodarcze wpływają na bezpieczeństwo międzynarodowe?

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę doszło do wzrostu inflacji, co z kolei spowodowało zagrożenie dla gospodarek po obu stronach Atlantyku. Zapewnienie odporności gospodarek na szoki wywołane przez obecne i przyszłe konflikty zbrojne będzie niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i inwestycji w rozwój zdolności obronnych.

Główne punkty dyskusji:

  • Jak uodpornić gospodarki na szoki związane z konfliktami zbrojnymi?
  • Instrumenty finansowania obronności w sytuacji kryzysu i spowolnienia gospodarczego.
  • Globalne łańcuchy dostaw a odporność gospodarek państw Europy.

Moderator wydarzenia

Paneliści