24 maja 2023 godz. 12:30 - 13:30 Scena - Warszawa

Jak obronić miasto?

Trwający od XX wieku trend związany z migracją mieszkańców wsi do miast poszukujących pracy, wygodnego życia i rozwoju dla siebie, przekształcenie się społeczeństwa opartego o sprzedaż wytworów pracy własnych rąk w społeczeństwo informacyjne wsparte m.in. skokowym rozwojem wszelkiej infrastruktury, techniki oraz medycyny zaowocowało powstawaniem dużych aglomeracji miejskich obejmujących swoją powierzchnią tysiące km kwadratowych i będące domem dla setek tysięcy a co raz częściej także dla milionów mieszkańców. Ten miejski organizm organizuje, udostępnia zasoby, usługi lub w inny sposób zapewnia funkcjonowanie ludzi jako mieszkańców, obywateli i pracowników. Na co dzień, dla włodarzy miasta, wszelkich służb oraz organizatorów powszechnie dostępnych usług nie jest to zagadnienie pozbawione kryzysów. Na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia mieliśmy w Polsce kilka głośnych kryzysów. Służby mierzyły się z zawaleniem się bloku mieszkalnego po wybuchu gazu, kilkoma powodziami, chwilowym blackuotem, zanieczyszczeniem rzek dostarczających wodę pitną czy uszkodzeniem i wykluczeniem z użytkowania kluczowej infrastruktury mostowej. Wojna w Ukrainie pokazała jak w soczewce, że wszystkie te zdarzenia mogą mieć miejsce w jednym czasie i mierzyć się będziemy z bezpośrednimi atakami na mieszkańców, infrastrukturę mieszkalną i krytyczną, z wieloma brakami, począwszy od braku czasu, zasobów: ludzkich, finansowych czy materiałowych a na braku informacji czy wręcz na szerzącej się dezinformacji skończywszy.

Zagadnienia:

  • Jak zapewnić funkcjonowanie kluczowych usług (woda, prąd elektryczny, wywóz zanieczyszczeń) w sytuacjach metodycznego niszczenia związanej z nią infrastruktury.
  • Powszechna mobilizacja a zachowanie ciągłości funkcjonowania administracji, służb i usług w mieście. Co musi działać a jakie usługi schodzą na drugi plan?
  • Utrzymanie porządku publicznego w mieście. Jak wprowadzić mieszkańców w strefę. dyskomfortu nie powodując zamieszek. Jak edukować do czego ich przygotować?
  • Co trzeba zrobić zawczasu. Jakie działania edukacyjne / informacyjne prowadzić?. Czego nauczyć mieszkańców, jak ich przygotować na trudny czas, by byli odporni na czasowy dyskomfort oraz by nie ulegali dezinformacji.

Moderator wydarzenia

Paneliści