25 maja 2023 godz. 09:00 - 10:00 Scena - Warszawa

Innowacje dla bezpieczeństwa i obronności

Polska w sposób bezprecedensowy podnosi nakłady na zwiększenie zdolności obronnych Wojska Polskiego w następstwie pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, trwającej od 2022 roku. Z kolei w ujęciu globalnym zarówno siły zbrojne, jak i instytucje cywilne, w tym z sektora bezpieczeństwa, przechodzą obecnie rewolucję technologiczną. W tym kontekście rozwój kluczowych kompetencji w ramach własnego potencjału naukowo-przemysłowego jest kluczowy dla obronności i bezpieczeństwa Polski. Umożliwia bowiem suwerenne dysponowanie krytycznymi zdolnościami, jak i wykorzystanie środków przeznaczonych na zakupy sprzętu dla armii w celu wsparcia własnej gospodarki i zwiększenia możliwości eksportowych przemysłu. Polska ma bardzo duży potencjał zarówno w przemyśle, jak i w placówkach naukowo-badawczych. Decyzje polityczne o zwiększeniu zasobów kierowanych do sektora bezpieczeństwa i obrony stwarzają szanse na skokowe wzmocnienie tego potencjału. Wymaga to jednak skutecznej współpracy między przemysłem, nauką i sektorem rządowym wraz z Siłami Zbrojnymi oraz służbami mundurowymi i specjalnymi oraz dostosowania ram instytucjonalnych i prawnych tej kooperacji.

Moderator wydarzenia

Paneliści