24 maja 2023 godz. 16:45 - 17:30 Scena - Londyn A

Indywidualne wyposażenie żołnierza – wpływ na morale i wartość bojową

Wojna na Ukrainie, a także wcześniejsze konflikty w Iraku i Afganistanie pokazały, że wyposażenie indywidualne odgrywa kluczową rolę dla przeżywalności żołnierzy, a także dla ich skuteczności na polu walki. Obecnie Wojsko Polskie zwiększa swój stan liczebny,
a jednocześnie boryka się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi właśnie wyposażenia indywidualnego.

Główne punkty dyskusji:

  • Rozwój środków ochrony i oporządzenia: ewolucja czy rewolucja
  • Nowoczesne systemy umundurowania a skuteczność żołnierzy na polu walki.
  • Kierunki rozwoju systemów oporządzenia – czy możliwa jest ergonomia na masową skalę?

Moderator wydarzenia

Paneliści