24 maja 2023 godz. 16:15 - 17:30 Scena - Paryż A

Indo-Pacyfik – zagrożenia regionalne i globalne

Obszar Indo-Pacyfiku dynamicznie rozwija się gospodarczo, ale jest też areną rywalizacji mocarstw. Istnieją obawy, że potencjalny konflikt na obszarze Indo-Pacyfiku może mieć przełożenie na całą globalną architekturę bezpieczeństwa, oddziałując również na Europę.

Główne punkty dyskusji:

  • Rywalizacja Chiny-USA – jaka rola dla NATO i państw europejskich
  • Jak ograniczyć ryzyko wybuchu konfliktu w Indo-Pacyfiku?
  • Współpraca demokracji z Azji i Europy odpowiedzią na globalne wyzwania

Moderator wydarzenia

Paneliści