25 maja 2023 godz. 10:45 - 11:45 Scena - Paryż A

Gryf, Zefir i Harpi Szpon – nowe zdolności rozpoznania i rażenia. Bezzałogowe systemy powietrzne

Wprowadzenie na szeroką skalę do Sił Zbrojnych RP systemów bezzałogowych średniego
i dalekiego zasięgu powinno zapewnić skokowy wzrost świadomości sytuacyjnej, ale też zdolności do uderzeń na cele w głębi ugrupowania przeciwnika. Wykorzystanie bezzałogowców nowej generacji wymaga jednak współpracy z innymi elementami systemu walki, zarówno w Siłach Powietrznych, jak i poza nimi.

Główne punkty dyskusji:

  • Priorytetowe programy rozwoju systemów bezzałogowych w Planie Modernizacji Technicznej.
  • Współpraca Bezzałogowych Systemów Powietrznych z innymi elementami systemu walki Sił Zbrojnych RP.
  • Kierunki rozwoju systemów bezzałogowych i wnioski z wojny na Ukrainie.

Moderator wydarzenia

Paneliści