25 maja 2023 godz. 14:30 - 16:00 Scena - Londyn C

Działania niekonwencjonalne – nieznana strona taktyki Powstania Styczniowego

Historia konfliktów zbrojnych stanowi kanwę szeregu analiz odnoszących się do bieżących problemów wojskowości, co można zauważyć z perspektywy licznych, elitarnych uczelni wojskowych na całym świecie. Pytaniem otwartym pozostaje na ile w Polsce dokonaliśmy tego rodzaju refleksji strategicznej, odnoszącej się do konkretnych aspektów wojskowych naszych wojen i powstań, odchodząc od wymiaru martyrologicznego. Dlatego, na tegorocznej konferencji panel został poświęcony działaniom niekonwencjonalnym, które były prowadzone w sposób systemowy w toku Powstania Styczniowego z 1863 r. Chcąc odpowiedzieć na pytanie czy ówcześni dowódcy powstańczy zastosowali efektywny model de facto operacji specjalnych, chcąc tym samym zniwelować przewagę przeciwnika na wysoce asymetrycznym polu walki. Jak dziś, mając ogląd licznych przykładów działań niekonwencjonalnych, możemy oceniać ówczesne decyzje powstańców i przede wszystkim ich praktyczną realizację w wymiarze taktycznym oraz operacyjnym. W 2023 roku obchodzona jest w Polsce i na Litwie 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Pragniemy przedstawić dorobek niekonwencjonalnych sposobów i metod walki powstańców oraz wykorzystania doświadczeń powstania styczniowego w czasach współczesnych. Podkreślając jednocześnie znaczenie historycznej kooperacji między Polską i Litwą.

Moderator wydarzenia

Paneliści