25 maja 2023 godz. 09:00 - 10:00 Scena - Londyn A

Cykl życia uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Obecnie państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska, dokonują dynamicznych zakupów sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Jednocześnie jednak większość wydatków związanych
z funkcjonowaniem sprzętu, około 70 proc. ponosi się już po jego zakupie. Utrzymanie w cyklu życia będzie więc wyzwaniem na nadchodzące lata.

Główne punkty dyskusji:

  • Koszt cyklu życia a projektowanie i pozyskiwanie sprzętu wojskowego.
  • Zarządzanie cyklem życia i utrzymaniem zdolności bojowej sprzętu – doświadczenia
    i perspektywy wiodących państw NATO.
  • Rola NATO i UE w koordynowaniu zarządzania cyklem życia sprzętu wojskowego
    i uzbrojenia.

Moderator wydarzenia

Paneliści