24 maja 2023 godz. 14:00 - 15:00 Scena - Warszawa

Bezpieczna Ukraina kluczem do bezpiecznej Europy

Zapewnienie Ukrainie skutecznej obrony przed agresją Rosji jest warunkiem koniecznym do utrzymania bezpieczeństwa wszystkich państw europejskich. Wsparcie musi dotyczyć zarówno kwestii militarnych, jak i pozamilitarnych (gospodarka, energetyka). Ewentualne zaniechanie wsparcia Ukrainy spowoduje wzrost ryzyka ataku na inne państwa w przyszłości i w konsekwencji zniszczenia całej architektury bezpieczeństwa na kontynencie.

Główne punkty dyskusji:

  • Militarne wsparcie dla Ukrainy: dziś i jutro. Szanse, wyzwania, zagrożenia.
  • Wsparcie odporności społeczeństwa i gospodarki Ukrainy.
  • Po otwartej wojnie: odbudowa gospodarki i stworzenie trwałego systemu bezpieczeństwa z udziałem Ukrainy.

Moderator wydarzenia

Paneliści