25 maja 2023 godz. 14:30 - 16:00 Scena - Warszawa

Bezpieczeństwo ponad podziałami

W dobie realnych zagrożeń strategicznych, polska polityka wymaga, jak chyba nigdy od czasu transformacji ustrojowej, wypracowania konsensusu względem kwestii bezpieczeństwa i obronności. Widać to szczególnie w roku wyborczym, gdy kampania polityczna oraz szereg naturalnych emocji z nią związanych wplatają się w debatę o potrzebie długofalowego porozumienia ponad podziałami jeśli chodzi o Wojsko Polskie czy uczestnictwo w systemie obrony kolektywnej NATO. Stąd też w ramach dyskusji w toku Defence24 Day pragniemy spróbować uzyskać odpowiedź na kluczowe pytania, jak polska scena polityczna przygotowuje się do zmian w architekturze bezpieczeństwa europejskiego i światowego oraz czy możliwe jest uzyskanie szerokiego zakresu współpracy wokół kwestii obronnych, w tym długofalowych procesów modernizacyjnych sił zbrojnych. Gdzie szukać możliwości budowania konsensusu, a gdzie nie jest możliwe uzyskanie współpracy zapytamy przedstawicieli najważniejszych frakcji politycznych reprezentowanych obecnie w polskim parlamencie.

Moderator wydarzenia

Paneliści