25 maja 2023 godz. 13:30 - 14:30 Scena - Londyn A

Bezpieczeństwo na Kaukazie. Szanse i wyzwania

Rejon Kaukazu pozostaje areną rywalizacji mocarstw globalnych i regionalnych, zarówno w aspekcie militarnym, jak i politycznym oraz energetycznym. Niezbędne jest zacieśnienie współpracy krajów Europy i Unii Europejskiej z państwami regionu, aby zapewnić bezpieczeństwo i podstawy do rozwoju gospodarczego. To w konsekwencji będzie prowadziło do stabilizacji regionu oraz otworzy nowe możliwości współpracy, także w zakresie dostaw surowców energetycznych do Unii Europejskiej.

Główne punkty dyskusji:

  • Wojna na Ukrainie a sytuacja na Kaukazie.
  • Możliwości wsparcia państw Kaukazu przez UE.
  • Jak przeciwstawić się wpływom Rosji na Kaukazie?
  • Kaukaz kluczowy dla dostaw surowców energetycznych.

Moderator wydarzenia

Paneliści