25 maja 2023 godz. 12:00 - 12:45 Scena - Paryż C

Bezpieczeństwo Mołdawii – wpływ wojny na Ukrainie i konfliktu naddniestrzańskiego