25 maja 2023 godz. 11:45 - 13:00 Scena - Londyn A

Bezpieczeństwo energetyczne Europy

Kryzys energetyczny, jaki powstał równolegle z pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę pokazał wrażliwość Europy na zakłócenia dostaw surowców energetycznych, ale też – do pewnego stopnia – skuteczność środków zaradczych. Energia może być i prawdopodobnie będzie wykorzystywana przeciwko Europie jako broń również w przyszłości, dlatego niezbędne jest wprowadzanie rozwiązań zapewniających stabilne i niezakłócone dostawy energii w krótkim, średnim i długim okresie również w napiętej sytuacji międzynarodowej.

Główne punkty dyskusji:

  • Dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych i wspólne zakupy.
  • Nowe technologie szansą na przełamanie kryzysu energetycznego.
  • Budowa bezpiecznych łańcuchów dostaw energii a wykorzystanie własnego potencjału państw UE.

Moderator wydarzenia

Paneliści