Defence24 Day to wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęcona aspektom polityki bezpieczeństwa i obronnej oraz sektora zbrojeniowego.

Tegoroczna edycja to dwa dni podzielone na trzy bloki tematyczne: OBRONA – PRZEMYSŁ – ODPORNOŚĆ. Towarzyszyć jej będzie wystawa sprzętu wojskowego wraz z najnowszymi trendami w zakresie wyposażenia żołnierzy, w tym umundurowania i żywienia, które stanowią zabezpieczenie funkcjonowania SZ RP jak i państw sojuszniczych, podczas realizacji zadań w warunkach kryzysowych.

Defence24 Day to forum międzynarodowej debaty i wymiany doświadczeń decydentów politycznych, kierownictwa Sił Zbrojnych RP i armii państw sojuszniczych, ekspertów oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.