Zbigniew Rau

Minister Spraw Zagranicznych

Prof. dr hab. Zbigniew Rau jest polskim prawnikiem, wykładowcą akademickim, profesorem nauk prawnych, senatorem VI kadencji, wojewodą łódzkim w latach 2015-2019, posłem na Sejm IX kadencji.

W 1977 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1982 roku. W 1996 habilitował się, a tytuł profesora otrzymał w 2005 roku. Jest kierownikiem Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a Uniwersytetu Łódzkiego.

Zbigniew Rau był wieloletnim wykładowcą i stypendystą uczelni niemieckich, holenderskich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich, m.in.: Universität Trier, Universität Gießen, International Law School, University of Limburg (Maastricht), Trinity College, Cambridge University (Cambridge), Department of Government, University of Texas at Austin, Social Philosophy and Policy Center, Bowling Green State University (Bowling Green), Hoover Institution, Stanford University (Stanford), Murphy Institute of Political Economy, Tulane University (New Orleans), Research School of Social Sciences, Australian National University (Canberra).

W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję eksperta ds. weryfikacji wyborów Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.

W latach 2005-2007 jako senator był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od listopada 2019 do sierpnia 2020 jako poseł pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącego polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy oraz przewodniczącego Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej.

Wydarzenia

/ godz. 10:45 - 11:30 / Scena -

Bezpieczeństwo europejskie - debata ministerialna