Wojciech Lorenz

PISM

Wojciech Lorenz jest koordynatorem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Jego obszary badawcze to NATO, odstraszanie jądrowe i konwencjonalne, polska polityka bezpieczeństwa. Były dziennikarz Polskiego Radia, Polskiej Sekcji BBC w Londynie oraz dziennika Rzeczpospolita. Cywilny specjalista przy Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie (2013-14). Koordynator projektu badawczego, nt. ochrony infrastruktury krytycznej Ukrainy przed cyberatakami (program NATO SPS, 2014). Jest autorem książki „Odstraszanie. Strategia i polityka” (PISM, 2021). Obronił doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Warszawski). Magister filologii angielskiej (Uniwersytet Wrocławski), absolwent podyplomowego studium Stosunki międzynarodowe i dyplomacja (Collegium Civitas). Zna biegle język angielski i podstawy języka rosyjskiego.

Wydarzenia

/ godz. 10:00 - 11:00 / Scena -

Strategia, głupcze!