Waldemar Skrzypczak

Ekspert bezpieczeństwa i obronności

Doradca ministra obrony narodowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, generał broni i dowódca Wojsk Lądowych RP. W 2005 roku był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW w Iraku.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ, SIŁY ZBROJNE, MISJE ZAGRANICZNE

Doradca ministra obrony narodowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, generał broni i dowódca Wojsk Lądowych RP. Podczas pełnienia funkcji dowódcy Wojsk Lądowych stawiał na współpracę pomiędzy Polską a innymi państwami poprzez m.in. wspólne ćwiczenia.

W 2005 roku był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW w Iraku. Był odpowiedzialny za zminimalizowanie liczby ataków rebeliantów na tym terytorium. Po objęciu stanowiska dowódcy Wojsk Lądowych w 2006 zwiększył liczbę żołnierzy stacjonujących w Afganistanie.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Ukończył kurs zarządzania zasobami strategicznymi w Studium Podyplomowym Monterey w Kalifornii, USA.

Wydarzenia

/ godz. 11:45 - 12:45 / Scena -

Transformacja polskich Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych

/ godz. 16:30 - 17:30 / Scena -

Technologie przyszłości. Czy UE i NATO powinny mieć decydujący głos w badaniach i rozwoju projektów zbrojeniowych?

/ godz. 09:00 - 10:00 / Scena -

Tooth-to-tail ratio - logistyka kluczem do uzyskania przewagi

/ godz. 11:45 - 13:00 / Scena -

Pilne potrzeby uzupełniania zapasów sprzętu i amunicji w konsekwencji wojny w Ukrainie – czy rządy i przemysły obronne są w pełni gotowe do działania?