Ambasador Tomasz Szatkowski

Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Północnoatlantyckiej

Ambasador Tomasz Szatkowski (ur. 10 maja 1978 r.) jest absolwentem prawa, podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (Uniwersytet Warszawski) i studiów wojennych (King’s College London). Ukończył też podyplomowy kurs polityki wywiadowczej (King’s College London), kurs doskonalenia oficerów sztabowych (Szkoła Podyplomowa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Monterey), a także kurs programowania polityki obronnej i zarządzania strategicznego (brytyjska Akademia Obrony − Shrivenham). Laureat stypendium brytyjskiego Ministerstwa Obrony (2004), Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych (2007), Asmus Policy Entrepreneurs Fellow of the German Marshall Fund of the United States (2013) oraz uczestnik programu monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Munich Young Leaders (2019).

Ma wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w działalności związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, w tym zwłaszcza dotyczącymi polityki obronnej i zbrojeniowej, nadzoru nad służbami specjalnymi oraz mediów publicznych, zdobyte na kluczowych stanowiskach państwowych (Sejm RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej), w przemyśle zbrojeniowym, mediach publicznych oraz w Parlamencie Europejskim. Przed objęciem stanowiska Stałego Przedstawiciela RP przy NATO, w latach 2015-2019, był wiceministrem obrony narodowej odpowiedzialnym m.in. za sprawy międzynarodowe, organizację Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r., Strategiczny Przegląd Obronny oraz negocjacje ws. zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Jest autorem wielu publikacji, dotyczących powyższych zagadnień, wydanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego zainteresowania ogniskują się wokół klasycznej strategii militarnej, w tym zwłaszcza relacji między techniką a strategią, strategii wywiadowczej, ekonomii obronnej, a także problemów koordynacji państwowej polityki bezpieczeństwa narodowego.

Wydarzenia

/ godz. 11:00 - 12:00 / Scena -

Droga do Wilna - Szczyt NATO

/ godz. 15:15 - 16:15 / Scena -

Rola przywództwa amerykańskiego w bezpieczeństwie Europy