st. szer. dr Robert Dziemba

Wojska Obrony Terytorialnej