Prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski

Prorektor ds. dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej