prof. dr hab. Hubert Królikowski

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hubert Królikowski jest profesorem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada doktorat z historii wojskowości obroniony w Wojskowym Instytucie Historycznym w 1996 r., habilitację w zakresie bezpieczeństwa narodowego uzyskaną w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w 2006 r., w 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1994–1997 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 1997-2005 był starszym analitykiem ds. obronnych w CEC Government Relations. Od 2006 roku zatrudniony na stanowiskach kierowniczych związanych z międzynarodową współpracą przemysłów obronnych i polityką obronną państwa w Instytucie Lotnictwa, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Obrony Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2016-17 doradca Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego. Obecnie doradca Zarządu Grupy WB. Zainteresowania badawcze obejmują siły operacji specjalnych i operacje specjalne, wojnę nieregularną i niekonwencjonalną, historię konfliktów zbrojnych. .

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Partyzantka XXI wieku

/ godz. 11:45 - 13:00 / Scena -

Pilne potrzeby uzupełniania zapasów sprzętu i amunicji w konsekwencji wojny w Ukrainie – czy rządy i przemysły obronne są w pełni gotowe do działania?