prof. Andrzej Tokarski

dyrektor szpitala wojennego we Lwowie