ppłk Raimundas Markauskas

szef Centrum Szkolenia i Wsparcia Bojowego Litwy

ppłk Raimundas Markauskas jest szefem Centrum Szkolenia i Wsparcia Bojowego, Litwy. Przed jego objęciem w 2020 roku służył jako zastępca attaché obrony Sił Zbrojnych Litwy na Ukrainie oraz był wyznaczony na stanowisko NSHQ Point of Presence na Ukrainie. ppłk Markauskas karierę oficerską rozpoczął w 2000 roku. Zajmował różne stanowiska w batalionie, od dowódcy drużyny do szefa sztabu, szefa podsekcji planowania operacji w Forces HQ G3, J3 i J5 oficera planowania operacji w Joint Headquarters. Służył w dwóch misjach ISAF w Afganistanie. Odbył szereg kursów wojskowych m.in. Operational Level Planning Course (JSOU), JOC course (NSOS), Junior Staff Officer Course (LTU), Staff Officer Course (LTU), Joint Command and General Staff course (EST). LTC Markauskas posiada tytuł licencjata w dziedzinie wojskowej (Akademia Wojskowa na Litwie) oraz tytuł magistra nauk politycznych (Akademia Wojskowa na Litwie).