ppłk Paweł Supiński

dowódca 44. batalionu lekkiej piechoty WOT