ppłk mgr inż. Marek Trzonek

cz.p.o. Komendant Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej (WOBWSM)

Podpułkownik Marek TRZONEK - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa, specjalność „Osprzęt Samolotów Śmigłowców”. W 2007 r. ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Organizacji i Zarządzania – Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością, a w 2014 r. Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Mechanicznym – Zarządzanie programami w systemie pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP. Ponadto ukończył kursy: „Auditor wiodący systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 i AQAP”, „Pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, „Pełnomocnik
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, „Przedstawiciel Zapewnienia Jakości Quality Assurance Represetative”.
W latach 2000 – 2002 pełnił służbę na stanowisku Dowódca Klucza płatowca i silnika w 32 Bazie Lotniczej. Od 2003 r. do 2022 r. realizował zadania służbowe związane z realizacją procesów nadzorowania jakości oraz oceny zgodności OIB sprzętu wojskowego w 36 i 74 RPW.
Od 2019 r., pełniąc służbę na stanowiskach Starszy Przedstawiciel oraz Szef w 74 RPW, bezpośrednio sprawował nadzór nad jakością Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania (PUiW) dostarczanych do Sił Zbrojnych RP.
Od stycznia do lutego 2023 r. pełnił funkcję Zastępcy Szefa 3 RPW w Radomiu.
Od 1 marca 2023 r. Podpułkownik Marek TRZONEK zajmuje stanowisko Zastępcy Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej (WOBWSM), a od 1 kwietnia 2023 r. cz.p.o Komendanta WOBWSM.

Wydarzenia

/ godz. 16:45 - 17:30 / Scena -

Indywidualne wyposażenie żołnierza – wpływ na morale i wartość bojową