ppłk dr inż. Przemysław Żukowski

Akademia Wojsk Lądowych

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki (2004), Podyplomowych Studiów Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim (2008), Akademii Obrony Narodowej (2010). W 2017 r. obronił doktorat na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

W latach 2004-2011 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w Polsko - Litewskim batalionie sił pokojowych NATO oraz 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Orzyszu. Pełnił obowiązki
w Afganistanie w ramach ISAF (2011-2012).

Po zakończeniu misji w Afganistanie rozpoczął służbę w JW AGAT, którą kontynuował do 2017 zajmując kolejne stanowiska służbowe, w tym dowódcy Zespołu Wsparcia. Ukończył m.in. kursy planowania działań zadaniowych grup specjalnych, przeciwpartyzancki oraz targetingu.

Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO.

Od listopada 2017 roku pełni służbę w Akademii Wojsk Lądowych na stanowisku adiunkt, pełniąc obecnie funkcję Prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.
Autor wielu publikacji o tematyce działań dywersyjnych, specjalnych oraz społeczno – terytorialnych aspektach bezpieczeństwa.

Wydarzenia

/ godz. 12:30 - 13:30 / Scena -

Jak obronić miasto?

/ godz. 09:00 - 10:45 / Scena -

Wykorzystanie wargamingu w systemie bezpieczeństwa państwa