płk Zbigniew Targoński

Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej