płk Witold Fedejko

Szef Szefostwa Służby Mundurowej, Inspektorat Wsparcia SZ

W 1998 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. S. Czarnieckiego na Wydziale Logistyki specjalność mundurowa. Następnie ukończył studia wyższe (magister) na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, później (2000) studia podyplomowe na kierunku logistyka. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku zarządzanie jakością.

Ukończył szkolenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu -Menadżer jakości TUV i szkolenie auditor wewnętrzny systemów zintegrowanych ISO, BS OHSAS.

Rozpoczął służbę w 1998 roku służąc w 3 Korpusie Obrony Powietrznej na stanowisku młodszego specjalisty Służby Mundurowej. Następnie od 2003 roku służył jako młodszy specjalista w Sekcji Materiałowej Dowództwa 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego, gdzie od 2004 roku zajmował stanowisko Szefa Służby Mundurowej Sekcji Materiałowej. Od 2007 roku pracuje w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, gdzie od 9 kwietnia 2018 został wyznaczony na stanowisko Szefa Szefostwa Służby Mundurowej. Dnia 09.04.2018 mianowany na stopień pułkownika.

Wydarzenia

/ godz. 16:45 - 17:30 / Scena -

Indywidualne wyposażenie żołnierza – wpływ na morale i wartość bojową