płk Sebastian Świętoński

Szef Oddziału T-2, Wojska Obrony Terytorialnej