ppłk rez. Maciej Korowaj

Ekspert

Podpułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu (specjalność Dowodzenie Pododdziałami Czołgów), Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Obrony Narodowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodową służbę wojskową pełnił między innymi w jednostkach 1. Dywizji Zmechanizowanej, 11. Dywizji Kawalerii Pancernej oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Analityk specjalizujący w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz taktyce, operacji, strategii Białorusi, Rosji, Ukrainy.

Wydarzenia

/ godz. 10:00 - 11:15 / Scena -

Strategia rosyjskich działań pośrednich kolejną odmianą wojny hybrydowej

/ godz. 11:30 - 13:00 / Scena -

Wielowarstwowa obrona przeciwpancerna – wnioski z wojny na Ukrainie