płk rez. Grzegorz Nawrocki

były oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego