płk. prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna