płk Piotr Calak

Szef Służb Technicznych, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Pułkownik Piotr Calak ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w specjalności przeciwlotnicze zestawy rakietowe OP. Następnie ukończył ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim, studia podyplomowe z zakresu ekonomiki wojskowej oraz Kurs Taktyczno-Operacyjny w AON. Służbę rozpoczął w 2 Korpusie Obrony Powietrznej na stanowisku dowódcy plutonu startowego. Zajmował stanowiska dowódcy baterii startowej, zastępcy dowódcy batalionu radiotechnicznego, szefa logistyki Centralnego Poligonu Sil Powietrznych oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Następnie był Komendantem 11 i 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Komendantem 2 Regionalnej Bazy Logistycznej. Dwukrotnie służył jako Szef Logistyki Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie. Od 5 maja 2021 roku jest Szefem Służb Technicznych IWsp SZ.

Wydarzenia

/ godz. 09:00 - 10:00 / Scena -

Cykl życia uzbrojenia i sprzętu wojskowego